Safety signing.

Bewegwijzering safety signing

Groeneveld Sign Systems heeft voor meerdere bedrijven de safety signing, ook wel veiligheidssignalisatie genoemd, aangebracht. Akzo Nobel in Sassenheim en Het Hoogheemraadschap Rijnland in West Nederland zijn hier voorbeelden van.

Veiligheidssignalisatie

Als werkgever weet u als geen ander of uw werknemers blootgesteld worden aan risicovolle werkzaamheden. U zal zich er dan ook van bewust zijn dat veiligheidssignalisatie op de werkvloer onmisbaar is bij bescherming tegen ongevallen. Gelukkig bestaat er duidelijke en eenduidige regelgeving op het gebied van de veiligheids- en gezondheidssignalering. Het doel van veiligheidssignalisatie is om op een snelle en gemakkelijke manier de aandacht te vestigen op voorwerpen en situaties die bepaalde gevaren kunnen veroorzaken. Situaties waarbij gevaar dreigt of gevaarlijke plaatsen moeten op een begrijpelijke wijze worden aangeduid zodat de veiligheid van de werknemers niet in het gedrang komt. Het risico op een ongeval kan verminderd worden door het aanbrengen van goede signalisatie.

Aanduidingen

De volgende safety signing hebben als doel gebruikers van een gebouw of terrein duidelijkheid te geven over waar en hoe bijvoorbeeld vluchtroutes in een gebouw of op een terrein lopen.

  • Vluchtroute aanduidingen
  • Brandveiligheidsaanduidingen
  • Gebodsaanduidingen
  • Verbodsaanduidingen
  • Waarschuwingsaanduidingen
  • Informatieaanduidingen

De aanduidingen dienen ook duidelijkheid te bieden aan personen die niet of minder goed bekend zijn met het gebouw. Maar uiteraard ook voor personen die de lokale taal niet spreken en/of lezen. De vluchtroutes dienen bovendien duidelijk herkenbaar te zijn wanneer oriëntatie door rook of gebrek aan verlichting lastig is. Het doel van vluchtroute aanduidingen is gebruikers zo snel mogelijk en veilig naar een veilige omgeving te brengen.

Gebodsaanduidingen en verbodsaanduidingen

Gebodsaanduidingen hebben als doel gebruikers van een gebouw of terrein te informeren over mogelijke gevaren en de daarvoor verplicht te nemen maatregelen. Bij verbodsaanduidingen is het doel om personen te informeren over zaken die absoluut verboden zijn. Het doel van waarschuwingsaanduidingen is gebruikers direct duidelijkheid te bieden over zaken die (potentieel) gevaarlijk zijn.

Contact over safety signing projecten?

Natuurlijk informeren wij u graag over de verschillende soorten aanduidingen. Daarnaast leggen we graag uit wanneer welke gebruikt mag of moet worden. Neem daarvoor vrijblijvend contact met ons op.

Akzo Nobel | Groeneveld Sign Systems

Akzo Nobel, Sassenheim

HHR van Rijnland, West Nederland | Groeneveld Sign Systems

HHR van Rijnland, West Nederland

Meer informatie? Neem contact met ons op.